Performance report for:

https://luoithepthanhdat.com/
Report Generated 2023-05-22 11:03:57
Test Location Charlotte, NC, USA
Using Chromium 104.0.5112.79, Lighthouse 9.6.1
     Hosting Score
     Performance Score

Speed Visualization
0.422 s
0.845 s
1.267 s
1.69 s
2.112 s
2.534 s
2.957 s
3.379 s
3.802 s
4.224 s
TTFB: 0.448 s
Redirect: 0 ms
Backend: 448ms
First Contentful Paint: 0.271 sTime to Interactive:0.28 sFully Loaded Time: 4.224 s
Onload Time: 1.672 sLargest Contentful Paint: 0.28 s

Lighthouse Report Viewer

To view a report: Paste its json or a Gist URL.
You can also drag 'n drop the file or click here to select it.

To get a fresh report, use the Lighthouse browser extension (Chrome / Firefox)
or web.dev/measure.
IDcreated atCreate IPURLscreenshotreporttitleDescription
88672023-05-22 11:03:572405:4802:90ff:9c90:8cde:b0ca:4097:922bhttps://luoithepthanhdat.com/ View Report Lưới Thép Thành Đạt Steel chuyên sản xuất lưới B40Lưới Thép Thành Đạt Steel chuyên sản xuất và cung cấp tất cả các sản phẩm về lưới B40 mạ kẽm và lưới B40 bọc nhựa chất lượng tại Tp.HCM
88682023-05-22 11:06:202405:4802:90ff:9c90:8cde:b0ca:4097:922bhttps://luoithepthanhdat.com/bang-gia-luoi-b40.html View Report Bảng giá lưới B40 mới nhất - Sản xuất lưới thép B40 các loạiTổng hợp bảng báo giá lưới B40 các loại mới nhất tại nhà máy. Tìm hiểu về những sản phẩm lưới B40 và lịch sử hình thành nhà máy lưới thép